Analytische Therapie

Een belangrijk uitgangspunt in de analytische therapie is zelfontdekking en bewustwording.

Zelfontdekking door op zoek te gaan naar de onbewuste delen van onze persoonlijkheid en deze bewust te laten worden.

Zelfontdekking geeft inzicht en bewustwording in de eigen problematiek, dit kan leiden tot verandering van gedragspatronen. Onbewuste gedragspatronen die niet dienend zijn voor de eigen problematiek, maar deze juist vaak veroorzaken.

Zelfontdekking door verdrongen ervaringen of onbewuste delen te benaderen in de dialoog, via droomanalyse, actieve imaginatie, systemisch werk of bijvoorbeeld creatieve uitingsvormen. De dialoog kan zicht geven op de bewuste en onbewuste motieven, drijfveren, wensen, gedachten, gevoelens en daden. Je analyseert de wijze waarop die elkaar onderling beïnvloeden. Samen ontdekken we hoe de verschillen tussen je ‘bewuste’ en je ‘onbewuste’ verband houden met je klacht(en).

Echte verandering berust op innerlijke harmonie tussen de belevingswereld en buitenwereld.

Voor wie

  • De Analytische Therapie kan ondersteunend zijn bij belangrijke levensthema’s of levensvragen.
  • Voor iedereen die zichzelf beter wil leren kennen en zichzelf beter wil begrijpen.
  • Rouwverwerking
  • Gebrek aan zelfvertrouwen of zelfwaardering
  • Vinden van jouw authenticiteit
  • Burn-out klachten